امروزه در بسیاری از سازمان ها و ارگانها واحد فن آوری اطلاعات(IT)، هم به عنوان یک چالش و هم یک فرصت دیده می شود. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که فن آوری اطلاعات تبدیل به یک پیش شرط مطلق برای رشد و موفقیت سازمانی، گردیده است که در راس یک واحد سازمانی قابل توجه است.

به طور مختصر، یکی از اصول منطقی موفقیت و جریان هر کسب و کاری، فناوری اطلاعات می باشد.

مدیریت سیستم فناوری اطلاعات(IT Management) یکی از با ارزش ترین مزایای کسب و کار هر سازمان می تواند باشد. فن آوری مناسب، اجرای صحیح، مدیریت و نظارت مناسب، می تواند منجر به افزایش قابل توجهی در رشد و بهره وری سازمان گردد. دراین اثناء داشتن یک تیم مشاوره قابل اطمینان و حرفه ای ضروری بوده و می تواند سازمان را از خطرات فن آوری محفوظ دارد.

در این میان کارشناسان خبره، با سابقه و حرفه ای واحد مشاوره ای بایت، آماده ارائه بهترین راهکارها  و خدمات مشاوره  فن آوری اطلاعات می باشند.

تمرکز ما در حفظ استانداردهای کیفیت بالا و همچنین آموزش و به اشتراک گذاری دانش با شیوه های بین المللی می باشد و با ارائه یک ترکیب منحصر به فرد در جهت دستیابی به عملکرد مناسب و عملی برای شناسایی و مدیریت خطرات ذاتی در بخش انفورماتیک همواره خود را راستای منافع سازمان می داند.

واحد مشاوره ای بایت، آماده ارائه خدمات خود به طیف گسترده ای از صنایع، سازمانها و ارگان ها از هر نوع و اندازه ای در دو کلاس(ارائه راه حل و مستندات) در سراسر کشور می باشد؛

ارائه راه حل:

 • مشاوره و ارائه راه حل های جامع و کاربردی پروژه های IT
 • مشاوره مناسب جهت تعریف و راهبری پروژه ها
 • امکان سنجی ، تجزیه و تحلیل نیازهای سیستم
 • مشاوره و نظارت بر طراحی فناوری و پیاده سازی زیرساخت طرحهای انفورماتیکی
 • مشاوره ERP
 • ارائه راه حل های حفاظت از اطلاعات و انعطاف پذیری کسب و کار با رو یکرد IT
 • خدمات نصب و راه اندازی شبکه

مستند سازی:

 • مستند سازی ساختار فعال شبکه
 • مستند سازی ساختار فعلی شبکه
 • تحلیل امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت گسترش و سازماندهی مجدد شبکه
 • تهیه شرح وظایف مدیران شبکه
 • مستند سازی سیستم  پشتیبان گیری اطلاعات سرور
 • نحوه مدیریت سرویس کاربران و ارائه راه حل HELPDESK
 • تحلیل  Policy های موجود در شبکه و اعمال Policy های مورد نیاز
 • ارزیابی بانک های اطلاعاتی داخل شبکه ، پشتیبانی و  Monitoring آن ها
 • بررسی و ارائه راه حل برای Document سازی دانسته ها
 • ایجاد نقشه، جدول و دفترچه راهنما برای تجهیزات و سرویس ها

sadesazan_project_consultation